blog
1 september 2022

Mijn interviews gebundeld in boekvorm

Al een jaar schreef ik met veel liefde verhalen voor de serie Tegenslag van het Financieele Dagblad toen ik het bericht kreeg dat uitgeverij Atlas Contact mijn interviews wilde bundelen, samen met die van vakgenoten Eke Mannink en Linda Huijsmans. Ik ben veel dank verschuldigd aan de mensen die hun persoonlijke verhaal over een groot verlies of een andere traumatische gebeurtenis met me wilden delen. 

Leven met tegenslag – gesprekken over ongeluk en veerkracht, zo luidt de titel van ons boek. De geïnterviewden in ons boek, die allemaal op de gevoelige plaat zijn gelegd door fotograaf Mark Horn, vertellen hoe ze zijn omgegaan met persoonlijk leed, zoals een zwaar ziekbed, het verlies van een kind, een verslaving of een faillissement. Kortom, over hoe ze op een bepaald moment in hun leven zijn omgevallen, maar het ook weer voor elkaar kregen om op te staan.

Mijn moeder vraagt me naar aanleiding van deze interviewserie wel eens waarom mensen hun privézaken een de grote klok willen hangen. Aanvankelijk had ik niet echt een duidelijk antwoord op die vraag. Ja, wanneer in de recente geschiedenis zijn we precies ons persoonlijk leed op deze manier gaan delen? En waarom eigenlijk? 

De mensen die ik gesproken heb, hebben allemaal hun eigen redenen. De een wil schoon schip maken, publiekelijk een hoofdstuk afsluiten. Een ander wil een belangrijk inzicht delen, het liefst met zoveel mogelijk mensen. En een derde wil vooral troost of relativering bieden aan mensen die iets soortgelijks hebben meegemaakt, waardoor het verlies en de pijn niet zinloos zijn geweest. Allemaal begrijpen ze één ding: dat niemand het alleen kan. We moeten het als mensen met elkaar rooien door aan elkaar te vertellen hoe dat moet, leven.

Kortom, lees dat boek. Verkrijgbaar in de boekhandel, of online, zoals hier