branded content
7 oktober 2020

Nu de schouders eronder om in 2050 CO2-neutraal te zijn

AD

Als we voor 2050 een CO2-neutraal land willen hebben, is het zaak om nu al te investeren in waterstof. Daar ligt een prachtkans voor Nederland, dat alles heeft om zich op de kaart te kunnen zetten als waterstofland. Tijdens de Nationale Sportweek laat wereldkampioen openwaterzwemmen Ferry Weertman mensen kennismaken maken met deze veelbelovende duurzame energiebron.

Op de Europese kampioenschappen van 2018 tikte hij een milliseconde eerder dan zijn Hongaarse opponent de finish aan, waarmee hij voor de derde keer op rij goud won op de tien kilometer. Zijn Griekse tegenstander op de Olympische Spelen van 2016 had hij het goud ook al op het nippertje afhandig gemaakt. Het zijn telkens fracties van momenten die het verschil maken, maar zonder jarenlange training waren ze er niet geweest, vertelt wereldkampioen openwaterzwemmen Ferry Weertman.

“Zwemmen is bij uitstek een sport waarbij het, als je te laat instapt, eigenlijk nooit wat wordt. Er zijn weinig verhalen van succesvolle zwemmers die na hun tiende intensief zijn gaan trainen. Om de top te willen halen, moet je een bepaald ‘watergevoel’ hebben dat je alleen kunt ontwikkelen als je vroeg begint met investeren”, aldus de 28-jarige Noord-Hollander, die zijn talent ontdekte bij zwemclub De Otters in Bussum.

CO2-neutraal in 2050

Precies hetzelfde geldt voor de omslag die Nederland momenteel te wachten staat op het gebied van verduurzaming: we moeten op tijd beginnen met het inzetten op waterstof als toekomstige energiebron, want alleen dan zal het lukken om rond 2050 als land CO2-neutraal te zijn. Het is dus niet voor niks dat Missie H2, zoals de samenwerking tussen Gasunie, Shell Nederland, Remeha, Stedin, Toyota, Port of Amsterdam en Groningen Seaports heet, juist Weertman in de arm heeft genomen als ambassadeur.

Vanuit die rol draagt Weertman ook zijn steentje bij aan de Nationale Sportweek van NOC*NSF, waarin hij Nederlanders kennis wil laten maken met waterstof. Met dat doel gaat hij tijdens De Duurzame Dag, als onderdeel van de themaweek, op bezoek bij sportverenigingen om toepassingen van waterstof te bekijken – wat is er nu al mogelijk en wat kunnen we van deze energiebron in de toekomst verwachten? Uiteraard maakt hij die dag gebruik van een toepasselijk vervoermiddel: een waterstofauto, de Toyota Mirai.

Waterstof heeft de toekomst

Waarom waterstof de toekomst heeft, legt woordvoerder Michiel Bol uit namens Missie H2. “We kennen allemaal wind- en zonne-energie als duurzame energiebronnen. Maar de stroom die daaruit wordt opgewekt laat zich moeilijk transporteren of opslaan voor later gebruik. Door deze energie om te zetten in waterstof, kan dat wel. Daarmee is het niet alleen een duurzame energiebron, maar ook een waar je op heel grote schaal iets mee kunt.”

Er zijn meerdere landen die koploper willen worden op het gebied van waterstofproductie. Waarom juist Nederland uitermate geschikt is, heeft verschillende redenen. Om te beginnen hebben we Noordzee, die vanwege de geringe diepte bij uitstek geschikt is om windmolenparken in te bouwen. Daarnaast beschikt Nederland over een gasinfrastructuur die gemakkelijk om te zetten is naar een transportnetwerk voor waterstof. En een derde gunstige factor is de aanwezigheid van grote industrieën en mobiliteit die samen meteen al voor een grote vraag naar waterstof kunnen zorgen.

Nederlanders houden van het water

Bovendien is ook gevoelsmatig de stap van ‘Nederland waterland’ naar ‘Nederland waterstofland’ snel gemaakt. “Nog los van onze topsportprestaties in het zwembad en het openwater is Nederland een echt zwemland”, zegt Weertman. “In principe kan iedereen hier zwemmen. Kom ik in een land als de Seychellen, dat letterlijk omringd is door water, en dan zie ik dat heel veel mensen gewoon niet kunnen zwemmen. Dat wij ons massaal kunnen voortbewegen in en op het water is onderdeel van onze identiteit als waterland. Wij kunnen zwemmen, schaatsen, zeilen – wij houden van het water.”

Nu is het alleen nog zaak om de schouders eronder te zetten, zodat de waterstofeconomie voor 2050 een feit is. Tijd om te verliezen hebben niet meer, zegt Bol. “Dat is de reden dat we de hulp van de sport hebben ingeschakeld, om verduurzaming op de kaart zetten. We hebben die Olympische kracht nodig om aan heel Nederland te laten zien wat er allemaal mogelijk is met waterstof.”